กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เหมืองฮ่อ ม.7 ต.เเม่จัน อ.เเม่จัน จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:18:55

บ.เหมืองฮ่อ ม.7 ต.เเม่จัน อ.เเม่จัน จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน_นางกรรณิการ์ เทพโพธา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS