กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตาดเสริม ม.1 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าครึ้มมีเมฆบางส่วนอากาศดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:48:52

บ.ตาดเสริม ม.1 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าครึ้มมีเมฆบางส่วนอากาศดี_นายทรงเดช พลทำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS