กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สีวิเชียร หมู่ 9 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_เช้านี้อากาศร้อนแต่เช้า ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:23:37
 
บ.สีวิเชียร หมู่ 9 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_เช้านี้อากาศร้อนแต่เช้า ไม่มีฝน


ที่มา : นายบุญมี แจ่มแจ้ง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS