กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางปอย หมู่ 9 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 15:13:42
 
บ.ปางปอย หมู่ 9 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝน


ที่มา : นายชวนัน พานพัฒนพงศ์
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS