กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางเกลือ ม.4 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี

วันที่ 11 พ.ค. 2562 10:46:02

บ.ปางเกลือ ม.4 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี เมื่อวานนี้มีฝนตกหนัก ทำให้บ้านเรือนเสียหาย 2 หลัง_นายเกษม (ผู้ใหญ่บ้าน)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS