กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากทางเหนือ ม.13 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 23 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 07:39:18

บ.ปากทางเหนือ ม.13 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 23 มม. นางสุนทรีย์ สุดสระ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS