กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท้องฝาย ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 105 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 06:59:01

บ.ท้องฝาย ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 105 มม. เครือข่ายฯ ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS