กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แสงทองพัฒนา ม.12 ต.น้ำโสม อ.น้โสม จ.อุดรธานี_วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีแดดออก ช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 17:23:21

บ.แสงทองพัฒนา ม.12 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีแดดออก ช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย_นายเสมียน คำใบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS