กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่โป่งหลวง หมู่ 4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เช้านี้อากาศดี อุณหภูมิ 30 องศา ไม่มีฝน

วันที่ 18 พ.ค. 2562 09:23:46
 
บ.แม่โป่งหลวง หมู่ 4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เช้านี้อากาศดี อุณหภูมิ 30 องศา ไม่มีฝน


ที่มา : นายมานิตย์ ธุระแสง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS