กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตลาดเสาร์ หมู่ 4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้เวลา 7.00 น. วัดน้ำฝนได้ 3 มม. อากาศดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:32:28
 
บ.ตลาดเสาร์ หมู่ 4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้เวลา 7.00 น. วัดน้ำฝนได้ 3 มม. อากาศดี


ที่มา : นางเอมอร ราชมณี
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS