กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทาสองท่า ม.7 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน_บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 15:18:08

บ.ทาสองท่า ม.7 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน_บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน_นายประสงค์ เพ็ญเลา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS