กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งน้ำร้อน หมู่ 1 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_ท้องฟ้าโปร่ง แดดแรง อากาศร้อนมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:35:00
 
บ.โป่งน้ำร้อน หมู่ 1 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_ท้องฟ้าโปร่ง แดดแรง อากาศร้อนมาก


ที่มา : นายเจริญ พิบูลย์
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS