กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งเอียงพัฒนา หมู่ 11 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้วัดน้ำฝนได้12 มม. เมื่อวานมีฝนตกช่วงเย็น เช้านี้อากาศเย็นสบายดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:33:43
 
บ.ทุ่งเอียงพัฒนา หมู่ 11 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้วัดน้ำฝนได้12 มม. เมื่อวานมีฝนตกช่วงเย็น เช้านี้อากาศเย็นสบายดี


ที่มา : นายสมจิตร มาดี
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS