กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่แม่เรวา ม.24 ต.แม่เลยื อ.แม่วงกื จ.นครสวรรค์_เวลา 17.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มอยู่ มีฝนตกปรอยๆต่อเนื่อง

วันที่ 23 พ.ค. 2562 17:06:20

บ.ใหม่แม่เรวา ม.24 ต.แม่เลยื อ.แม่วงกื จ.นครสวรรค์_เวลา 17.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มอยู่ มีฝนตกปรอยๆต่อเนื่อง_นายเสาร์ นาไพวัลย์

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS