กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แก้งเรือง ม.3 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_ฝนตกหนักมาก ลมกรรโชกแรงตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงกว่าๆ ขณะยังมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 18:43:28
 
บ.แก้งเรือง ม.3 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_ฝนตกหนักมาก ลมกรรโชกแรงตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงกว่าๆ ขณะยังมีฝนตกปรอยๆ


ที่มา : นางมัตติกา เรียบเรียง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS