กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 34 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศเย็นสบาย ไม่ร้อน

วันที่ 24 พ.ค. 2562 07:32:44
 
บ.แก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 34 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศเย็นสบาย ไม่ร้อน


ที่มา : นายบัวรินทร์ วาตา
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS