กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ละว้า ม.3 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีแสงแดด ไม่มีฝนตก

วันที่ 24 พ.ค. 2562 08:06:33

บ.ละว้า ม.3 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีแสงแดด ไม่มีฝนตก_นายประเวก อยู่รอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS