กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางขนุน ม.6 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:10:55

บ.ปางขนุน ม.6 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก_นายจีระ ขัดสาย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS