กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่วอง หมู่ 4 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_อากาศร้อน แดดแรง ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562
 
บ.แม่วอง หมู่ 4 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_อากาศร้อน แดดแรง ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้ว


ที่มา : นายณรงค์ วงศ์สา
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS