กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ค่าวัง ม.4 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก จากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ ไม่รับรู้ถึงแรงสั่นเทือน

วันที่ 28 พ.ค. 2562 08:37:19

บ.ค่าวัง ม.4 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก จากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ ไม่รับรู้ถึงแรงสั่นเทือน_นายอ้าย หมู่แก้ว

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS