กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ศาลาป่ากล้วย ม.4 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.

วันที่ 30 พ.ค. 2562 07:01:25

บ.ศาลาป่ากล้วย ม.4 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. นายจีรภัทร สารศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS