กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางควาย ม.6 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 160 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 06:08:18

บ.ปางควาย ม.6 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 160 มม._เครือข่ายฯ ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS