กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยาง ม.12 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 143 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 06:08:06

บ.ยาง ม.12 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 143 มม._เครือข่ายฯ ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS