กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยน้ำเย็น ม.11 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 07:25:43

บ.ห้วยน้ำเย็น ม.11 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายทินกร พงษ์สินเจริญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS