กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ป่าไผ่ หมู่ 11 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน แดดแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:05:24
 
บ.แม่ป่าไผ่ หมู่ 11 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน แดดแรง


ที่มา : นายบุญตัน โป่งปันต๊ะ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS