กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ประสานมิตร ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:58:26

บ.ประสานมิตร ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายกรีธา สุขศิริ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS