กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งเพล ม.8 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝน 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ฝนตกปร่อยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 8:51:01

บ.ทุ่งเพล ม.8 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝน 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ฝนตกปร่อยๆ_นายไชโย สุวรรณศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS