กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปะดงล่าง ม.5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:55:30

บ.ปะดงล่าง ม.5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน_นางสุกี้ อาวี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS