กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คูสีแจ ม.4 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:15:41
 
บ.คูสีแจ ม.4 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี_นายอ่ำ ธนู
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS