กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตกมา 3-4 วันแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:42:45

บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตกมา 3-4 วันแล้ว

ที่มา : นางสมใจ คำภาโคตร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS