กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.จังแฟน ม.5 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้39มม.ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 07:58:56

บ.จังแฟน ม.5 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้39มม.ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนเมื่อคืนฝนตกเล็กน้อย_นายจำเริญ ปัญญากอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS