กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วะยาว ม.4 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_ปริมาณน้ำฝนปัจจุบันวัดได้ 60 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก มีฝนตกปรอยๆติดต่อกันมา 2 วันแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 15:52:22

บ.วะยาว ม.4 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_ปริมาณน้ำฝนปัจจุบันวัดได้ 60 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก มีฝนตกปรอยๆติดต่อกันมา 2 วันแล้ว_นายสาคร เผียนอก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS