กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แก่งใหญ่ หมู่ 12 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝน ได้ 50 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม

วันที่ 6 ก.ค. 2562 09:27:22

บ.แก่งใหญ่ หมู่ 12 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝน ได้ 50 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมือคืนมีฝนตกเล็กน้อย_นายกมล  เทียมคง 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS