กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ช่องม้าเหลียว ม.3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีแต่เสียงฟ้าแลบฟ้าร้อง แต่ไม่มีฝนตก

วันที่ 12 ก.ค. 2562 07:22:54

บ.ช่องม้าเหลียว ม.3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีแต่เสียงฟ้าแลบฟ้าร้อง แต่ไม่มีฝนตก_นางชูศรี คีรีรักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS