กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แตะ ม.6 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 16:13:52

บ.แตะ ม.6 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน_นายสมศักดิ์ ยะนาวงค์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS