กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไร่ ม.3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานนี้มีฝนตกหนัก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 18:29:51

บ.ไร่ ม.3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานนี้มีฝนตกหนัก_นางพรวิพา ศิลาวรรณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS