กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แสนสุข ม.7 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 76 มม. ปริมาณน้ำฝนสะสม 99 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:26:39
 
บ.แสนสุข ม.7 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 76 มม. ปริมาณน้ำฝนสะสม 99 มม.

นายเมธามาศ บัวสุวรรณ(เครือข่าย ทธ.)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS