กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ้านหูนบ หมู่ที่ 4 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 3 มม. ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 15:23:19

บ้านหูนบ หมู่ที่ 4 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 3 มม. ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน
ข้อมูลจากคุณขันติชาติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS