กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ้านผามูบ หมู่ 7ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้วัดอุณหภูมิได้ 25 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 15 มม. ฝนยังคงตกปรอยๆ ต่อเนื่องมาตลอดทั้งคืนจนถึงตอนเช้านี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 15:41:22

บ้านผามูบ หมู่ 7ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้วัดอุณหภูมิได้ 25 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 15 มม. ฝนยังคงตกปรอยๆ ต่อเนื่องมาตลอดทั้งคืนจนถึงตอนเช้านี้
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS