กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ข่อยสูง ม.1 ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 15:50:14

บ.ข่อยสูง ม.1 ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมมาก
ข้อมูลจากเครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS