กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำหมันกลาง ม.3 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ _ สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 15:52:26

บ.น้ำหมันกลาง ม.3 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ _ สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม
ข้อมูลจากคุณอดุลย์ พรมวงษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS