กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางปอย ม.9 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 4 ส.ค. 2562 07:00:17

บ.ปางปอย ม.9 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายกองแก้ว คีรีจำรัส
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS