กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังผาชัน ม.6 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 7 มม.

วันที่ 4 ส.ค. 2562 07:00:22

บ.วังผาชัน ม.6 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 7 มม._นางศศิวิมล กาญจนพฤนท์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS