กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางควาย ม.6 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 07:00:01

บ.ปางควาย ม.6 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม._นายสันติ วีระนคกุล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS