กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยางขาว ม.4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 17:18:40

บ.ยางขาว ม.4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกตลอดทั้งวัน ปริมาณน้ำฝนปัจจุบันวัดได้ 35 มม. นายธวัชชัย อิ่มสุข
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS