กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำหมาว ม.9 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_วันนี้มีฝนตกตลอดทั้งวัน เวลา 16.45 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 145 มม. น้ำในคลองเปลี่ยนสีและเพิ่มสูงขึ้น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 16:50:38

บ.น้ำหมาว ม.9 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_วันนี้มีฝนตกตลอดทั้งวัน เวลา 16.45 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 145 มม. น้ำในคลองเปลี่ยนสีและเพิ่มสูงขึ้น_นางยุพิน อุปจักร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS