กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาต้นโพธิ์ ม.4 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 13 ส.ค. 2562 08:21:19

บ.หาดไก่ต้อย ม.3 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายพรเอนก หิรัฐงาม

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS