กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เนินสูง ม.14 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 14 ส.ค. 2562 08:33:54

บ.เนินสูง ม.14 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ นายทองเติม ใจแข็ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS