กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สหกรณ์นิคม ม.1 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.

วันที่ 14 ส.ค. 2562 08:24:21

บ.สหกรณ์นิคม ม.1 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมื่อคืนมีฝนเล็กน้อย นายบุญตา ทองปาน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS