กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต้นเขือง ม.4 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 37 มม. เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 15 ส.ค. 2562 18:38:13

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS